ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ» το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτισης 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν:
    • στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας,
    • στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία των ωφελουμένων από τον φορέα μας στον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 7.800€ συνολικά (θεωρία και πρακτική)

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 EXELIXIS έχει λάβει την ΕΓΚΡΙΣΗ για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος

Εκπαιδευτική ενότητα

Ώρες

Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας

25

Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές)

25

Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένου του νέου θεσμικού πλαισίου – ΠΕΔΥ, Ν4238/2014, καθώς και της διασυνδεσιμότητας της ΠΦΥ με άλλα επίπεδα υγείας (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ).

20

Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές

20

Διοικητικό - οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας

30

Διπλογραφικό σύστημα

25

Κοινά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) – κοστολόγηση ιατρικών πράξεων – ενσωμάτωση στα ΚΕΝ

20

Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ

27

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

28

τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

10

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

10

Σύνολο ωρών

240

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα και αίτηση συμμετοχής οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Κε.Δι.Βι.Μ.2 EXELIXIS Γαρδικίου 5 Καρδίτσα, Τηλ 24410 40050.

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.