ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αναμένεται να προκηρυχθεί μετά τις εκλογές, και θα αφορά την πρόσληψη 4.300 ανέργων σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
Οι αντίστοιχες θέσεις που θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι θα αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως

  • ΔΕ και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • ΔΕ Σχολικών Βοηθών
  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • ΤΕ Νοσηλευτών
  • ΠΕ Ψυχολόγων

και ο χρόνος απασχόλησής τους θα είναι έως 6,5 μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, τα μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος, τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Οι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr
Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων είναι τα εξής:

  • Χρόνος συνεχόμενης ανεργίας του ανέργου
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό του έτους 2014
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.