ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας προτίθεται να υλοποιήσει για όλα τα επιμελητήρια-μέλη της πρόγραμμα «Κατάρτιση εργαζομένων στην Καινοτομία & στην Επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και αποσκοπεί στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια προγραμμάτων

80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται]

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου

  •  Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
  • Ενίσχυση της καινοτομίας

Επιδότηση
5,00 € μικτά / ώρα κατάρτισης
Υποβολή αίτησης στον σύνδεσμο http://kainotomia.uhc.gr/#form

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.