Επενδυτικά & Χρηματοδοτικά Νέα

leader-anka

Ξεκίνησε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο 24410 40050 και να ενημερώνονται από τον επενδυτικό μας σύμβουλο για θέματα που αφορούν την υποβολής προτάσεων.

Δράσεις υποβολής προτάσεων

 • L 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
 • L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
 • L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
 • L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α ́ μεταποίηση
 • L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
 • L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 • L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 • L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
 • L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
 • L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων
 • L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
 • L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Παρασκευή 12η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ.

Περιοχή εφαρμογής αποτελούν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και η Δημοτική Ενότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό της παρούσας

Δικαιούχοι της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.