ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της με αριθμό 12/2014 πρόσκλησης ΟΑΕΔ με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»
Με την με αριθμό. 12/2014 Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, προκηρύχθηκε το έργο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».
Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, να διευρυνθεί ο αριθμός των παρόχων κατάρτισης που μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση και να επιτευχθεί η συνάφεια της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων, αποφασίσθηκε η μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ως εξής:

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ, οι συνολικές ώρες κατάρτισης γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες Θεωρία και οι 480 Πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης.
Αυξάνεται το ΜΩΚ του εκπαιδευτικού επιδόματος σε 4 ευρώ/ώρα.
Ως επακόλουθο των ανωτέρω η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1680 ευρώ ( 600 χ 2,80 ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2400 ευρώ ( 600 χ 4,00).
Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Όλοι οι επιλέξιμοι αιτηθέντες, εν δυνάμει ωφελούμενοι, θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω
Την Πέμπτη 09/04/2015 θα ανακοινωθεί η τροποποίηση της πρόσκλησης η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους εν δυνάμει παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30/04/2015.
Τα τελικά αποτελέσματα των παρόχων θα ανακοινωθούν στις 07/05/2015
Άμεσα θα ανακοινωθεί το νέο Μητρώο των Ωφελούμενων Ανέργων.
Οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν έως 30/04/2015 και θα έχουν ισχύ έως 29/05/2015.

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.