ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EXELIXIS, διαθέτει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ και πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τα πρότυπα του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού.

Σκοπός προγράμματος
Η εκπαίδευση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεων επαγγέλματος προσωπικού Ιδιωτικής ασφάλειας

Διάρκεια
105 ώρες

Θεματικές ενότητες προγράμματος

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και η Ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων / χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια / Πυροπροστασία / αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EXELIXIS για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζεται με πιστοποιημένους καθηγητές από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ με πολυετή εμπειρία.
Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

 • Επιτύχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Προλαμβάνουν και να ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες
 • Περιπολούν και να επιτηρούν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Ποινικού και Αστικού Δικαίου
 • Προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε άτομα που χρήζουν βοήθειας
 • Προλαμβάνουν και να κατασβήνουν μικρές εστίες φωτιάς

Επικοινωνήστε με τον φορέα μας για το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα και της συμμετοχής στις εξετάσεις

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.